Bedrijfsverklaring

Lengai Holding (P.E.S.T. Nederland) streeft naar een blijvende en zich steeds verder ontwikkelende relatie met onze opdrachtgevers, medewerkers en andere belanghebbenden door:

 1. Het leveren van kwalitatief hoogstaande dienstverlening op het gebied van pest management en conformeert zich aan de beginselen van Integrated Pest Management.
 2. Continu verbeteren van bestaande werkwijzen en/of het invoeren van nieuwe werkwijzen.
 3. Klantgericht, goed opgeleid en tevreden personeel met goede communicatieve vaardigheden.
 4. Het naleven van heersende wet- en regelgeving.
 5. Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van personeel, door:
  •    Het motiveren van personeel.
  •    Werken aan gezamenlijk gestelde en haalbare doelstellingen.
  •    Het recht op een veilige en gezonde werkomgeving.
  •    Het voorkomen van monotone arbeid en het bevorderen van ontplooiing van medewerkers in hun werk.
 6. Continue verbetering nastreven op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) voor de onder onze verantwoordelijkheid uitgevoerde opdrachten.
  • Het voorkomen van misbruik van biociden.
  • Het voorkomen van onnodige schade aan het milieu, onder meer door het stelselmatig toepassen van IPM.
  • Het op veilige en verantwoordelijke wijze omgaan met de gezondheid van medewerkers, derden en het milieu en het motiveren van de medewerkers om een  actieve bijdrage hierin te leveren.
  • Het op verantwoordelijke en wettige wijze ontdoen van (restanten van) biociden, lege verpakkingen, TL buizen, batterijen en ander klein gevaarlijk afval (KGA).
 7. Het voorkomen van seksuele intimidatie, discriminatie en pesterijen.
 8. Het verkrijgen van het KPMB keurmerk en het ISO 9001 certificaat.
 9. Lengai Holding leeft het handboek “HIK versie 2.0” na. De werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van Lengai Holding worden uitgevoerd conform de principes en werkwijze van dit handboek. Medewerkers die werkzaamheden op het gebied van beheersing knaagdierpopulaties uitvoeren, hebben met goed gevolg een examen afgelegd.